Het team van Praat groeit en daar zijn wij trots op. Samen met vrijwilligers, ervaringsdeskundigen, free-lancers, bestuur en vrienden van…zetten wij ons in voor één gezamenlijk doel: Praat over Kindermishandeling!

Ons Team:

  • Ted Kloosterboer – Directeur
  • Iene Noorlander – Ervaringsdeskundige
  • Michelle Tukker – Ervaringsdeskundige
  • Anja Zandbergen – Ervaringsdeskundige
  • Zohra Bourik – Vrijwilligster
  • Isabelle Koks – Vrijwilligster
  • Gerry Veerman – Vrijwilliger
  • Fred Kofman – Vrijwilliger
  • Bea Gil – Toresano – Freelance Ondersteuning
  • Miranda de Weijer – Freelance Communicatie/voorlichting

Ons Bestuur:

simone

Simone Mark - Voorzitter

Simone Mark is sinds 2019 verbonden aan Stichting Praat en sinds 2021 voorzitter van het bestuur. Zij heeft 10 jaar in het speciaal onderwijs gewerkt en zo van dichtbij gezien hoe moeilijk de omstandigheden van sommige kinderen zijn. Ze was zowel onder de indruk van de kwetsbaarheid als de veerkracht van leerlingen. Met dit bewustzijn is Simone Pedagogiek gaan studeren en is haar missie duidelijk: geen kind mag worden buitengesloten!
Door haar werk voor Stichting Praat kan zij deze missie verbinden aan de missie van Ted Kloosterboer: ervoor zorgen dat de signalen van kinderen in nood worden gezien.

Susan Ketner

Susan Ketner

Susan Ketner is lector Integrale aanpak kindermishandeling aan de Hanzehogeschool in Groningen. Eén van de speerpunten van het lectoraat is het bespreekbaar maken van kindermishandeling. Dit sluit heel goed aan bij de doelstelling van Stichting Praat, daarom zet zij zich graag in voor de stichting. Luisteren naar en leren van verhalen van ervaringsdeskundigen is waardevol voor professionals, ouders én kinderen. In de aanpak van kindermishandeling verdient de stem van ervaringsdeskundigen een plek naast onderzoek, praktijk en beleid, aldus Susan.

Asisa Spaans

Asisa Spaans - Boujahma

Juist door te praten over kindermishandeling, helpen we kinderen en ouders in kwetsbare posities. Met haar rol als bestuurslid wil zij een bijdrage leveren aan de missie van de Stichting Praat.