Ervaringsdeskundigheid wordt tegenwoordig veel gevraagd. En vaak wordt dan ook gevraagd of de ervaringsdeskundige zijn of haar eigen verhaal wil vertellen. Met als doel dat lotgenoten hier steun en moed uit kunnen putten. En dat (aankomend) hulpverleners kunnen leren van de ervaringen waarover verteld wordt.

Om je eigen verhaal zo te kunnen vertellen dat anderen daarvan kunnen leren is het nodig dat je bepaalde kennis en vaardigheden hebt. En dat je met enige afstand tot je verhaal erover kunt vertellen. Je draaglast en draagkracht moeten in balans zijn. En ook belangrijk tijdens het vertellen van je verhaal moet er verbinding zijn tussen je woorden en je gevoel. Maar je emoties mogen niet de overhand nemen.

Praat heeft hiervoor een training ontwikkeld om mensen die hun eigen verhaal willen inzetten die vaardigheden en kennis te leren.

Deze training kan op verschillende manieren worden ingezet bij verschillende doelgroepen. Wij gebruiken deze training natuurlijk om mensen op te leiden die voor Praat als ervaringsdeskundige aan het werk willen.

Maar ook op andere plekken zetten we deze training in. Binnen opleidingen ‘ervaringswerk’ bijvoorbeeld en ook bij projecten van Expect Jeugd en de William Schrikker Groep. Daar leiden we jongeren en ouders op om hun verhaal te vertellen.

Dit zijn kort durende trainingen waarin de deelnemers de basiskennis en vaardigheden leren om hun verhaal helder en kundig te kunnen vertellen. Daarnaast krijgen mensen ook begeleiding, omdat het werken aan je eigen verhaal nu eenmaal veel herinneringen en emoties op kan roepen.

Meer weten over deze training? Neem voor informatie of boekingen contact met ons op via contact@praatoverkindermishandeling.nl