In dit programma leer je om te oefenen in het signaleren van kindermishandeling. Je bewustwording van het bestaan van kindermishandeling wordt geprikkeld door de casussen die de trainer inbrengt. We geven inhoud aan het begrip kindermishandeling. Je voelt de urgentie om in actie te komen.

We bieden dit programma aan als webinar en als voorlichting/gastles.


Webinar Signaleren van kindermishandeling – ONLINE

In deze webinar leer je kindermishandeling te herkennen en te signaleren door de situatie te beoordelen. Is dit nu echt kindermishandeling? Zie ik het goed?

In de webinar doe je kennis op over de verschillende aspecten van kindermishandeling. Ook gaan we samen in op de dilemma’s waarmee je te maken kunt krijgen. Je hebt na de webinar handvatten om het signaleringsproces makkelijker te maken. Juist voor professionals en vrijwilligers die met kinderen te maken krijgen is dit essentieel.

Deze onderwerpen komen aan de orde:

 • Wat is eigenlijk kindermishandeling?
 • Wat zijn de risicofactoren?
 • Wat heb je nodig om kindermishandeling te signaleren?
 • Het belang van teamwork
 • Problemen oplossen versus kind helpen

Voorlichting/gastles ‘Signaleren van kindermishandeling’ – LIVE

Je leert in de voorlichting/gastles om kindermishandeling te signaleren. Je krijgt de handvatten aangereikt om het te herkennen. Gaat het hier om kindermishandeling? Zie ik het goed?
In de voorlichting/gastles doe je kennis op over de verschillende aspecten van kindermishandeling. Ook gaan we samen in op de dilemma’s waarmee je te maken kunt krijgen. Je hebt hierna de handvatten om het signaleringsproces minder moeilijk te maken. Juist voor professionals en vrijwilligers die met kinderen te maken krijgen is dit essentieel.

Onderwerpen in de voorlichting/gastles

 • Informatie over wat kindermishandeling is en wat je nodig hebt om het te signaleren
 • Aan de hand van 3 casussen bespreek je in kleine groepjes of hier sprake is van veilig dan wel onveilig opgroeien of kindermishandeling. In deze gesprekken wordt het makkelijker om over kindermishandeling te praten. Ook worden deelnemers zich bewust van de eigen normen, waarden en achtergrond en het effect daarvan bij het herkennen van kindermishandeling
 • Een ervaringsdeskundige van Praat vertelt zijn of haar eigen geschiedenis. Alle aspecten komen aan de orde: geheimhouding van de mishandeling, uitgezonden signalen die al of niet herkend werden, welke hulp nodig was. De ervaringsdeskundige vertelt ook wat de effecten van de mishandeling en de geboden hulp zijn op zijn of haar leven
 • Uitgebreide en open vragenronde. Openheid zorgt ervoor dat informatie binnenkomt en beklijft
 • Uitnodiging aan de deelnemers om hun ‘vuile was’ buiten te hangen

Voor wie?

 • Beroepsopleidingen in het (primair) onderwijs
 • (Jeugd)gezondheidszorg
 • Kinderopvang
 • (Jeugd)hulpverlening
 • Politie en Justitie
 • Alle professionals en vrijwilligers die in deze sectoren en met kinderen werken
 • Deze webinar en voorlichting/gastles maken deel uit van de Buurtaanpak, die we aanbieden aan alle gemeentes in Nederland

Praktische informatie

 • Webinar – Maximum aantal deelnemers: 100. Duur: 1 uur
 • Voorlichting/gastles – Maximum aantal deelnemers: 50. Duur: 2 uur
 • Een (digitale) handout na afloop voor iedere deelnemer
 • Neem gerust contact op voor meer informatie of boekingen