Train het signaleren van kindermishandeling met de Signalenwijzer

De Signalenwijzer is een hulpmiddel om het gesprek over mogelijke signalen van kindermishandeling te trainen. Deze laagdrempelige gesprekstool kan flexibel ingezet worden om samen met collega’s in gesprek te gaan over het signaleren van kindermishandeling. Met de Signalenwijzer kan iedereen zelf oefenen met casussen en signalen die kunnen wijzen op kindermishandeling. De Signalenwijzer is vooral bedoeld om in teamverband te worden ingezet; het signaleren en bespreken van kindermishandeling is immers teamwork.

Leer signalen van kindermishandeling te herkennen en bespreken

De Signalenwijzer kan  worden ingezet om mogelijke signalen van kindermishandeling te herkennen, te wegen en te duiden. Het is een hulpmiddel waarmee eventuele signalen beter herkenbaar en bespreekbaar kunnen worden gemaakt. Praten over gedrag wat opvalt is belangrijk omdat hierin misschien signalen verborgen zijn. Door met elkaar hierover in gesprek te gaan kunnen de signalen beter herkend worden. De zwaarte van het signaal kan in teamverband ook gewogen worden. Op het spelbord en de bijgeleverde spelposters kunnen de uitkomsten eenvoudig worden vastgelegd met signaalkaartjes of post-its.

Hoewel de Signalenwijzer geen diagnostisch instrument is, kunnen de kaarten ook worden gebruikt om signalen te duiden. Om tot een goed oordeel te komen dient het duiden van signalen van kindermishandeling uiteraard zorgvuldig te gebeuren, het uiteindelijke oordeel dient altijd te worden overgelaten aan professionals. Wanneer er sprake is van  vermoedens van kindermishandeling moeten daarom altijd deskundigen van Veilig Thuis worden ingeschakeld om tot een goed oordeel te komen.

De Signalenwijzer voor vrijwilligers en professionals

De Signalenwijzer is geschikt voor iedereen die werkt met kinderen en/of gezinnen. Niet alleen professionals, ook vrijwilligers kunnen aan de slag met de kaarten en de invulposters. Het spel kan worden ingezet in het onderwijs, de (jeugd)zorg, kinderopvang, maar ook bij maatschappelijke organisaties die activiteiten voor kinderen organiseren zoals bijvoorbeeld sportclubs.

De Signalenwijzer is te koop in de webshop van Spelpartners, mede ontwikkelaar van de Signalenwijzer. Via deze link kom je in de webshop: https://www.spelpartnershop.nl/winkel/jeugd-opvoeding-jeugdzorg/signalenwijzer-gesprekstool-kindermishandeling/

Praat geeft ook workshops met de Signalenwijzer, voor informatie over de workshops kan je ons mailen: contact@praatoverkindermishandeling.nl