Train het signaleren van kindermishandeling met de Signalenwijzer

De Signalenwijzer is een hulpmiddel om in gesprek te gaan over het signaleren van kindermishandeling. Om ‘niet pluis gevoelens’ bespreekbaar te maken en om elkaar te helpen zo objectief mogelijk waar te nemen. Om uit een zogenaamde ‘tunnelvisie’ te blijven en om de periode tussen het opmerken van het eerste signaal en de eerste actie te verkorten. Met de Signalenwijzer kan iedereen zelf oefenen met casussen en signalen die kunnen wijzen op kindermishandeling. De Signalenwijzer is vooral bedoeld om in teamverband te worden ingezet; het signaleren en bespreken van kindermishandeling is immers teamwork.

Leer signalen van kindermishandeling te herkennen en te bespreken

De Signalenwijzer kan worden ingezet om mogelijke signalen van kindermishandeling beter te herkennen, te wegen en te duiden. Met elkaar praten over gedrag dat opvalt is belangrijk omdat hierin misschien signalen verborgen zijn. De zwaarte van het signaal kan in teamverband ook gewogen worden. Op het spelbord en de bijgeleverde spelposters kunnen de uitkomsten eenvoudig worden vastgelegd met signaalkaartjes of post-its.

Hoewel de Signalenwijzer geen diagnostisch instrument is, kunnen de kaarten wel worden gebruikt om signalen te duiden. Om tot een goed oordeel te komen moet het duiden van signalen van kindermishandeling zorgvuldig gebeuren, het uiteindelijke oordeel moet altijd te worden overgelaten aan professionals. Schakel daarom bij vermoedens van kindermishandeling altijd deskundigen van Veilig Thuis in om tot een goed oordeel te komen.

De Signalenwijzer voor vrijwilligers en professionals

De Signalenwijzer is geschikt voor iedereen die werkt met kinderen en/of gezinnen. Niet alleen professionals, ook vrijwilligers kunnen aan de slag met de kaarten en de invulposters. Het spel kan worden ingezet in het onderwijs, de (jeugd)zorg, kinderopvang en bij maatschappelijke organisaties die activiteiten voor kinderen organiseren zoals bijvoorbeeld sportclubs.

Workshops met de Signalenwijzer

Zo oefenen de deelnemers met de Signalenwijzer tijdens een workshop: de trainer leest een van de casussen voor, de deelnemers schrijven alles op wat hen daaraan opvalt. Zowel positief als negatief. Vervolgens worden al deze signalen/gedragingen op het spelbord geplakt, waarbij direct een weging wordt gemaakt over de zwaarte van het signaal. Daarna praten de deelnemers met elkaar over: wie heeft wat gezien, en hoe komt het dat daar (mogelijk) verschillen in zitten. Hoe heeft iedereen de signalen gewogen, zijn daar verschillen in, en waar heeft dat mee te maken.
Na een inschatting van de situatie worden de signalen met behulp van de signalenkaartjes geduid. De volgende stap is dat men een eigen casus inbrengt, en op dezelfde manier de tool gebruikt.

Ook in een verkorte vorm zonder het inbrengen van een eigen casus kan de workshop  gegeven worden.

Aan het eind van de bijeenkomst worden de deelnemers uitgenodigd om hun eigen vuile was, letterlijk, buiten te hangen.

Een greep uit de workshops

In de afgelopen periode hebben we workshops gegeven bij: Gemeente Capelle aan den IJssel, ZMLK school Dr. A. van Voorthuysenschool, VSO Herenwaard, Kindercentrum Jip en Janneke (onderdeel Middin), Sint Michaelschool (RVKO scholengroep), Integraal Kind Centrum Kleine Reus, Movisie tijdens bijscholingsdag voor trainers Meldcode en Aandachtsfunctionarissen kindermishandeling en huiselijk geweld.

Voor informatie over de workshops kan je ons mailen: contact@praatoverkindermishandeling.nl

Signalenwijzer kopen

De Signalenwijzer is te koop in de webshop van Spelpartners, mede ontwikkelaar van de Signalenwijzer. Via deze link kom je in de webshop: https://www.spelpartnershop.nl/winkel/jeugd-opvoeding-jeugdzorg/signalenwijzer-gesprekstool-kindermishandeling/