Workshop Signaleren met de Signalenwijzer

Opzet van de workshop:
De Signalenwijzer is een oefentool en hulpmiddel bij het signaleren van kindermishandeling. Het is geen diagnostisch instrument, maar echt een hulpmiddel waarmee signalen eerder zichtbaar gemaakt kunnen worden. Met de Signalenwijzer kunnen mogelijke signalen herkent worden, en de zwaarte van het signaal kan gewogen worden.

Bovendien is het mogelijk om met behulp van de Signalenwijzer de signalen te duiden.
Duiding van signalen is belangrijk om een inschatting van een situatie te maken.
De Signalenwijzer is een tool om in teamverband te gebruiken. Bij de Signalenwijzer worden een aantal voorbeeld casussen geleverd, waarmee de deelnemers kunnen oefenen in het signaleren.

Tijdens de workshop oefenen de deelnemers met het werken met de Signalenwijzer, en wel op de volgende manier:
De trainer leest een van de casussen voor, en de deelnemers schrijven alles op wat hen opvalt aan de casus. Zowel positief als negatief. Vervolgens worden al deze signalen/gedragingen op het spelbord geplakt, waarbij direct een weging wordt gemaakt over de zwaarte van het signaal.
Vervolgens gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over: wie heeft wat gezien, en hoe komt het dat daar (mogelijk) verschillen in zitten. Hoe heeft men de signalen gewogen, en zijn daar verschillen in te zien, en waar heeft dat mee te maken.
Nadat men een inschatting heeft gemaakt over de situatie, kan men, met behulp van de signalenkaartjes de signalen gaan duiden.

De volgende stap bij dit hulpmiddel is, dat men een eigen casus inbrengt, en vervolgens op dezelfde manier de tool gebruikt.

Aan het eind van de bijeenkomst worden de deelnemers uitgenodigd om hun eigen vuile was, letterlijk, buiten te hangen.

Voor wie:
Voor professionals en vrijwilligers die in hun werk te maken hebben met kinderen en/of gezinnen.

Duur van de workshop: 2 uur.
De workshop kan ook in een verkorte vorm gegeven worden; dat is zonder het inbrengen van een eigen casus.

Voor meer informatie over de workshop en de kosten, kunt u mailen naar Ted Kloosterboer ted@praatoverkindermishandeling.nl of bellen: 06-15648421

Workshop ‘Praten met ouders over zorgen’

Doel: aan het eind van de workshop hebben de deelnemers basiskennis over gesprekstechnieken of is deze kennis opgefrist. De deelnemers hebben tools in handen gekregen om het gesprek met ouders over zorgen rond om een kind professioneel te voeren.

  • De deelnemers krijgen theoretische kennis over gespreksvoering
  • De deelnemers zijn zich bewust van valkuilen en ‘vluchtmechanismen’
  • De deelnemers hebben geoefend met de kennis en tools.

De workshop wordt gegeven door een trainer in samenwerking met een trainingsacteur.

Duur van de workshop: 2,5 uur

Voor meer informatie over de workshop en de kosten, kunt u mailen naar Ted Kloosterboer ted@praatoverkindermishandeling.nl of bellen: 06-15648421

Workshops op maat.

Aan de hand van de vraagstelling van opdrachtgevers maakt Praat ook workshops op maat.
Voor meer informatie hierover kunt u mailen naar Ted Kloosterboer ted@praatoverkindermishandeling.nlof bellen: 06-15648421