Workshop Signaleren met de Signalenwijzer
De Signalenwijzer is een oefentool en hulpmiddel bij het signaleren van kindermishandeling. Het is geen diagnostisch instrument, maar een echt hulpmiddel waarmee signalen eerder zichtbaar gemaakt kunnen worden. Met de Signalenwijzer kunnen mogelijke signalen herkend worden, de zwaarte van het signaal gewogen worden, en signalen geduid worden. Duiding van signalen is belangrijk om een inschatting van een situatie te maken. De Signalenwijzer is een tool om in teamverband te gebruiken. Bij de Signalenwijzer wordt een aantal voorbeeld-casussen geleverd. Daarmee kunnen de deelnemers oefenen in het signaleren.

Oefenen
De trainer leest een van de casussen voor, en de deelnemers schrijven alles op wat hen opvalt aan de casus. Zowel positief als negatief. Vervolgens worden al deze signalen/gedragingen op het spelbord geplakt, waarbij direct een weging wordt gemaakt over de zwaarte van het signaal. Daarna gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over: wie heeft wat gezien, en hoe komt het dat daar (mogelijk) verschillen in zitten. Hoe heeft iedereen de signalen gewogen, zijn daar verschillen in te zien, en waar heeft dat mee te maken. Na een inschatting van de situatie, kunnen ze, met behulp van de signalenkaartjes de signalen gaan duiden.

De volgende stap bij dit hulpmiddel is dat deelnemers een eigen casus inbrengen, en vervolgens op dezelfde manier de tool gebruiken.

Aan het eind van de bijeenkomst worden ze uitgenodigd om hun eigen vuile was, letterlijk, buiten te hangen.

Voor wie
Voor professionals en vrijwilligers die in hun werk te maken hebben met kinderen en/of gezinnen.

Duur van de workshop: 2 uur.
De workshop kan ook in een verkorte vorm gegeven worden; dat is zonder het inbrengen van een eigen casus.

Workshop ‘Praten met ouders over zorgen’
Doel: aan het eind van de workshop hebben de deelnemers basiskennis over gesprekstechnieken of is deze kennis opgefrist. De deelnemers hebben tools in handen gekregen om het gesprek met ouders over zorgen rond een kind professioneel te voeren.

  • De deelnemers krijgen theoretische kennis over gespreksvoering
  • De deelnemers zijn zich bewust van valkuilen en ‘vluchtmechanismen’
  • De deelnemers hebben geoefend met de kennis en tools.

De workshop wordt gegeven door een trainer in samenwerking met een trainingsacteur.

Duur van de workshop: 2,5 uur

Workshops op maat
Aan de hand van de vraagstelling van opdrachtgevers maakt Praat ook workshops op maat.

Voor meer informatie over de workshops en de kosten, kunt u mailen naar Ted Kloosterboer ted@praatoverkindermishandeling.nl of bellen: 06-15648421