Opzet van de voorlichting of een gastles
Tijdens de voorlichting of een gastles krijgen de aanwezigen eerst theoretische kennis over kindermishandeling, wat is het, welke vormen zijn er, wat is er nodig om kindermishandeling te signaleren. Vervolgens legt de ervaringsdeskundige van Praat hen drie casussen voor die situaties beschrijven die net wel of net geen kindermishandeling zijn. De deelnemers of studenten bespreken deze casussen in kleine groepjes. Ze moeten tot één conclusie komen: vermoeden ze bij deze casus kindermishandeling, waarom wel of waarom niet. Heeft hun eigen opvoeding, waarden en normen invloed op de beoordeling van de casussen? De gesprekken die hierdoor ontstaan helpen de deelnemers of studenten om makkelijker over kindermishandeling te praten. Het wordt hen duidelijk dat de betekenis van het woord kindermishandeling voor iedereen verschillend is.

Na een korte pauze vertelt de ervaringsdeskundige zijn of haar eigen geschiedenis. Hierbij wordt uitgebreid ingegaan op hoe de mishandeling geheim is gehouden, de uitgezonden signalen niet zijn herkend, en welke hulp toen nodig was. Ook gaat de ervaringsdeskundige in op de gevolgen van de kindermishandeling op zijn/haar leven.

Daarna kunnen de deelnemers of studenten uitgebreid vragen stellen. Alles mag gevraagd worden. Praat heeft de ervaring dat juist deze openheid er voor zorgt dat de informatie werkelijk binnen komt bij hen, en dat dit het begin kan zijn van anders omgaan met kindermishandeling. Aan het eind van de bijeenkomst worden ze uitgenodigd om hun eigen vuile was, letterlijk, buiten te hangen.

Voor wie
Voorlichting: voor professionals en vrijwilligers die in hun werk te maken hebben met kinderen en/of gezinnen.
Gastlessen: voor studenten op MBO, HBO en universitair niveau.

De ervaringsdeskundige van Praat blijft na afloop van de voorlichting of een gastles nog minimaal een uur aanwezig, zodat de deelnemers die dat willen nog even na kunnen praten. De ervaring leert dat voorlichting of een gastles soms veel emoties kunnen oproepen.

De voorlichting kan ook in een verkorte vorm gegeven worden. Dan wordt alleen het ervaringsverhaal verteld en kunnen er vragen worden gesteld.

Een greep uit de voorlichting en de gastlessen
In de afgelopen periode hebben wij voorlichting gegeven bij: Reclassering Leger des Heils, DOCK, Pandor Jeugdzorg, GGZ Delfland, Kinderrechtenconferentie Nijmegen, Kinderrechtenconferentie Stadskanaal, Vrijwilligers Gezinsbuddy, Combiwel. De voorlichting is ook een vast onderdeel van Dessaur Trainingen.
Gastlessen bij Hogeschool van Utrecht, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Driestar (Gouda), Fontys Hogeschool, Hoornbeeck College, ROC Amsterdam.

Voor meer informatie over onze voorlichting, gastlessen en de kosten, kunt u mailen naar Ted Kloosterboer ted@praatoverkindermishandeling.nl of bellen: 06-15648421