Opzet van de gastles:

Tijdens de gastles krijgen de studenten eerst theoretische kennis over kindermishandeling, wat is het, welke vormen zijn er, wat is er nodig om kindermishandeling te signaleren.

Vervolgens legt de ervaringsdeskundige van Praatde studenten drie casussen voor die situaties beschrijven die als net wel of net geen kindermishandeling aangemerkt kunnen worden. Deze casussen moeten de studenten in kleine groepjes bespreken, en tot één conclusie moeten komen; hebben we bij deze casus vermoedens van kindermishandeling, waarom wel of waarom niet. Daarbij vragen we de studenten om ook te kijken hoe hun eigen opvoeding, waarden en normen van invloed zijn op de beoordeling van de casussen.
De gesprekken die hierdoor ontstaan helpen de studenten om makkelijker over kindermishandeling te praten. Bovendien wordt het voor de studenten duidelijk dat de betekenis van het woord kindermishandeling voor iedereen verschillend is.

Na een korte pauze vertelt de ervaringsdeskundige zijn of haar eigen geschiedenis. Hierbij wordt uitgebreid ingegaan op, hoe de mishandeling geheim is gehouden, de signalen die wel zijn uitgezonden maar niet zijn herkend, en welke hulp toen nodig was. Daarnaast gaat de ervaringsdeskundige in op de gevolgen van de kindermishandeling op zijn/haar leven.

Daarna krijgen de studenten uitgebreid de mogelijkheid om vragen te stellen. In principe mag alles gevraagd worden. Praatheeft de ervaring dat juist deze openheid er voor zorgt dat de informatie werkelijk binnen komt bij de studenten, en dat dit het begin kan zijn van anders omgaan met kindermishandeling.

Aan het eind van de bijeenkomst worden de studenten uitgenodigd om hun eigen vuile was, letterlijk, buiten te hangen.

Voor wie:
Voor studenten op MBO, HBO en Universitair niveau

Voorwaarde bij de voorlichting is dat er minstens één docent bij de gastles aanwezig is. De gastles kan soms veel oproepen bij studenten, en om een goede begeleiding en nazorg te waarborgen stellen wij dit als voorwaarde.
De ervaringsdeskundige van Praat blijft na afloop van de les nog minimaal een uur in het gebouw zodat studenten die dat willen nog even na kunnen praten.

Voor meer informatie over onze gastlessen en de kosten, kunt u mailen naar Ted Kloosterboer ted@praatoverkindermishandeling.nl of bellen: 06-15648421