Stichting Praat geeft voorlichting, gastlessen, trainingen en workshops, gebaseerd op ervaringskennis. Deze ervaringskennis wordt ondersteund door een stevig theoretisch kader.
Hierdoor ontstaat er een indringend, compleet en persoonlijk beeld van wat kindermishandeling is. En ook van wat men voor een kind kan betekenen wanneer men vermoedens van kindermishandeling heeft.

In al onze scholingsactiviteiten speelt de beleving van het kind een belangrijke rol. Onze ervaringsdeskundigen zijn erop getraind om te verwoorden hoe zij zich als kind gingen voelen, hoe zij zich gingen gedragen en welke hulp zij nodig hadden gehad.
Daarnaast vertellen de ervaringsdeskundigen altijd over de steun die zij als kind van mensen in hun omgeving hebben gehad, en wat dit voor hen heeft betekend.

Daarnaast zijn er nog twee thema’s die in al onze scholingsactiviteiten veel aandacht krijgen, en dat zijn ‘wat vind je zelf nu eigenlijk kindermishandeling’ en ‘teamwork’.
Werkelijk inhoud geven aan het woord kindermishandeling helpt om kindermishandeling te kunnen herkennen en te kunnen signaleren. Bovendien zorgt elk gesprek wat gevoerd wordt over kindermishandeling voor meer bewustwording.
Teamwork is belangrijk in het signaleren van kindermishandeling, omdat daarmee het hele proces van signaleren en in gesprek gaan met kinderen en ouders minder eenzaam wordt. En wanneer men zich écht gesteund weet door collega’s, wordt het minder moeilijk om in actie te komen.

De scholingsactiviteiten van Praat zijn geschikt voor beroepsopleidingen voor het (basis)onderwijs, (jeugd)gezondheidszorg, kinderopvang, (jeugd)hulpverlening, politie en justitie.
En natuurlijk ook voor de professionals die in deze sectoren werkzaam zijn.
De scholingsactiviteiten zijn ook geschikt voor vrijwilligers die werkzaam zijn bij maatschappelijke organisaties die te maken hebben met kinderen en gezinnen.

Alle scholingsactiviteiten kunnen aangepast worden aan de wensen van de opdrachtgever.

Voor informatie over onze scholingsactiviteiten kunt u mailen naar Ted Kloosterboer, ted@praatoverkindermishandeling.nl of bellen: 06-15648421

Buurtaanpak Kindermishandeling.

Sinds 2014 voert Praat in opdracht van de gemeente Amsterdam de Buurtaanpak Amsterdam Oost uit met subsidie van de Gemeente Amsterdam.
.

In de Buurtaanpak Kindermishandeling komen alle activiteiten en diensten van Praat samen.

Op deze manier zorgen we ervoor dat het signaleren van kindermishandeling langdurig op de agenda staat in een wijk of buurt. Langdurig is hierbij één van de sleutelwoorden. Om het taboe te doorbreken en mensen te leren over een zo’n kwetsbaar onderwerp te praten, is veel tijd nodig.

In de Buurtaanpak Kindermishandeling worden alle professionals en vrijwilligers die met kinderen werken geschoold in het signaleren van kindermishandeling.
Daarnaast ondersteunt Praat de samenwerking tussen verschillende organisaties.
De buurtaanpak wordt altijd in samenwerking met, en in opdracht van een gemeente uitgevoerd.

Voor informatie over de Buurtaanpak Kindermishandeling kunt u mailen naar Ted Kloosterboer, ted@praatoverkindermishandeling.nl of bellen: 06-15648421