Stichting Praat heeft als doel om het zwijgen over kindermishandeling te doorbreken. Dat is nodig omdat er elk jaar in Nederland ongeveer 119.000 kinderen mishandeld worden. En elk jaar sterven zo’n 50 kinderen aan de gevolgen hiervan. Stichting Praat vindt dat we dat niet mogen en kunnen accepteren. Daarom organiseren we tal van activiteiten om mensen gevoeliger te maken voor de signalen van kindermishandeling.

Praat praat met volwassenen over kindermishandeling. Dat is nodig omdat het voor veel mensen zo’n pijnlijk onderwerp is dat ze er liever over zwijgen en zelfs het bestaan van kindermishandeling het liefst willen ontkennen. Door volwassenen te leren praten en denken over kindermishandeling, kunnen zij kinderen die nu mishandeld worden helpen. Zo horen kinderen dat zij niet de enige zijn die dit overkomt. En, misschien nog wel belangrijker, zo geven we hen het voorbeeld dat het écht mag, praten over kindermishandeling.

Missie en visie van Stichting Praat
Stichting Praat doorbreekt het taboe dat rust op kindermishandeling.

Onze doelstellingen zijn:
1. Mensen motiveren hun weerstand rondom het praten over kindermishandeling te overwinnen en actie te ondernemen als dat in hun omgeving nodig is.
2.Training en voorlichting geven aan – aankomende – professionals om hen bewuster te maken van het bestaan van kindermishandeling, hoe zij daar alert op kunnen reageren en hun bekwaamheid om dat doen vergroten onder meer door beter begrip de positie van het kind.
3. De burgers in Nederland laten inzien dat er nog een taboe rust op kindermishandeling en het gesprek daarover op gang brengen.

Onze methodes zijn:
• We zetten ervaringsdeskundigen in om onze doelstellingen te behalen.
• We geven voorlichtingen en trainingen op onderwijsinstellingen, bij gemeentelijke organisaties, kinderopvang, (jeugd)zorg, gezondheidszorg, politie, vrijwilligersorganisaties, sportclubs en sportinstellingen. En alle andere organisaties die te maken hebben met kinderen en gezinnen.
• We organiseren Vuilewasmanifestaties waarbij het publiek wordt geconfronteerd met het bestaan van kindermishandeling. Daarbij wordt het publiek uitgenodigd om te reageren.

ANBI gegevens
RSIN/fiscaalnummer: 8522 63 077

Feiten over kindermishandeling
• Naar schatting worden in Nederland jaarlijks 119.000 kinderen mishandeld.
(bron: Nationale Prevalentie studie Kindermishandeling, 2011)
• Iedere week sterft er in Nederland een kind aan de gevolgen van kindermishandeling.
(bron: Nationale Prevalentie studie Kindermishandeling, 2011)
• Kindermishandeling kost de samenleving ca. 1 miljard euro per jaar.
(bron: De maatschappelijke kosten van kindermishandeling, 2003. Dr. Willem Jan Meerding)