Maandag 21 september organiseren we ‘Amsterdam Zuidoost hangt de vuile was buiten’, een vuilewasmanifestatie op het Bijlmerplein in Amsterdam.

Vanaf 11.00 uur gaan we met bewoners van Zuidoost in gesprek over kindermishandeling en nodigen we het publiek uit om eigen ervaringen met ons te delen en op te schrijven op een stuk wasgoed. We krijgen hierbij hulp van theatergroep Blik Bijzonder ( www.blikbijzonder.nl)

Waarom zo openlijk praten over kindermishandeling?

Kindermishandeling is nog steeds een taboe onderwerp. Het collectieve zwijgen helpt de 119.000 kinderen die jaarlijks mishandeld worden echter niet. In tegendeel!
Praten over alle aspecten van kindermishandeling maakt het bewustzijn over het bestaan ervan groter, maakt de kans dat signalen (eerder) opgepikt worden groter, maakt de ingewikkeldheid van het onderwerp meer zichtbaar en legt alle dilemma’s open.

Want ingewikkeld is het, moeilijk blijft het en minder kwetsbaar wordt het nooit. En zoals bij alle ingewikkelde en complexe problemen is het belangrijk om alle aspecten van het probleem ‘vast te pakken en te bekijken’. Om écht van alle kanten naar het probleem te kijken Om alle belangen die meespelen mee te wegen, zonder daarbij het kind uit het oog te verliezen!

Maar waarom op straat?

Het opvoeden van kinderen vinden we een privé aangelegenheid en kindermishandeling vinden we een probleem voor de professionals.
Maar het opvoeden van kinderen vraagt veel, eigenlijk zoveel dat we kunnen stellen ‘it takes a village to raise a child’. We hebben er iedereen bij nodig. Ouders, grootouders, andere familieleden zijn betrokken. Maar ook leerkrachten, medewerkers van de kinderopvang, sportcoaches, muziekleraren, artsen, buren en ga zo maar door.
Maar ook als een kind niet veilig opgroeit of mishandeld wordt, ook dan hebben we iedereen nodig! En daarom is het belangrijk om, ook op straat, over kindermishandeling te praten.

Amsterdam Zuidoost hangt de vuile was buiten

In Amsterdam Zuidoost zijn we nu anderhalf jaar bezig met de Buurtaanpak kindermishandeling (voor meer informatie: https://www.praatoverkindermishandeling.nl/scholing-en-buurtaanpak/). En onderdeel van de buurtaanpak is een Vuilewasmanifestatie om zo op een ontspannen manier met bewoners in gesprek te gaan.
Met in acht neming van de corona maatregelen natuurlijk.

De manifestatie begint om 11.00 en duurt tot maximaal 15.00.
Locatie: Bijlmerplein ter hoogte van nummer 551.