Het is alweer half augustus, en het is tijd voor Praat om even met vakantie te gaan. Vanaf zaterdag 17 augustus tot en met zondag 1 september zijn we niet bereikbaar. Onze medewerkers en vrijwilligers gaan genieten van een welverdiende vakantie.

De plannen voor het najaar

Natuurlijk zijn we alweer bezig geweest met de voorbereidingen voor het najaar. Er zijn afspraken gemaakt met de Fontys Hogeschool en de Hogeschool van Utrecht voor gastlessen.
Er staan workshops met de Signalenwijzer gepland bij verschillende organisaties en in de Week tegen Kindermishandeling staan we op informatiemarkten bij congressen en symposia en geven we natuurlijk ook workshops en voorlichtingen.
In Amsterdam Zuidoost en Oost gaan we verder met de Buurtaanpak Kindermishandeling. Er staat ook een gesprek gepland met de preventiemedewerker van Amsterdam West, om te onderzoeken of we ook in West een Buurtaanpak kunnen starten.

Speciale projecten

We zijn druk bezig met het project ‘Nederland hangt de vuile was buiten’ ofwel de grote waslijn over de Afsluitdijk. In dit stadium is het nog veel ‘achter de schermen werk’; voorbereidend contact met Rijkswaterstaat, organisaties en personen benaderen om hen om steun te vragen.
Zodra we hier meer over kunnen zeggen, doen we dat natuurlijk direct.

Een ander project is het ontwikkelen van de Signalenwijzer verstandelijk beperkten. Voor professionals en vrijwilligers die met mensen met een verstandelijke beperking werken, is het vaak nóg moeilijker om mishandeling te signaleren. Daarom werken we nu aan deze speciale Signalenwijzer om hen een goed hulpmiddel in handen te geven.

Vakantie

Maar eerst even een paar weken vrij. Energie opdoen om in september weer hard aan de slag te gaan om het zwijgen over kindermishandeling te doorbreken.
Vanaf 2 september beantwoorden we weer alle mails en berichten.