In gezinnen waar één of beide ouders verslaafd zijn is ook vaak sprake van armoede, één ouder gezin, schulden, slechte huisvesting en zijn de ouders regelmatig niet in staat om voor hun kinderen te zorgen. Binnen deze gezinnen zijn veel risicofactoren voor kindermishandeling aanwezig. Het punt waarop de situatie voor de kinderen van onwenselijk verandert…