Posters

Seksueel misbruik

Over het algemeen wordt er gedacht dat plegers van seksueel misbruik pedofiele mannen zijn. En dat zij het kind niet kennen. Plegers zijn echter vaak géén pedofiel en wél een bekende van het kind. Bovendien kan de pleger ook een vrouw zijn. We onderscheiden 3 soorten plegers: Pedofiele plegers: zij voelen zich uitsluitend aangetrokken tot jongens…

Posters

Verslaving en kindermishandeling

In gezinnen waar één of beide ouders verslaafd zijn is ook vaak sprake van armoede, één ouder gezin, schulden, slechte huisvesting en zijn de ouders regelmatig niet in staat om voor hun kinderen te zorgen. Binnen deze gezinnen zijn veel risicofactoren voor kindermishandeling aanwezig. Het punt waarop de situatie voor de kinderen van onwenselijk verandert…