Posters

Belang van hulp

Veel volwassenen die vertellen over hoe zij als kind mishandeld werden, vertellen vaak ook dat er ‘omstanders’ waren die wisten wat er thuis gaande was. Soms vertellen deze volwassenen dat zij dat als kind al wisten, anderen zijn zich dat in de loop van hun leven gaan realiseren. Voor velen is dat besef, men wist…

Posters

Vrouwelijke pleger seksueel misbruik

Seksueel misbruik wordt over het algemeen geassocieerd met mannelijke daders. Pas in de jaren negentig kwamen vrouwen niet alleen als slachtoffer, maar ook als dader in beeld. Toch is het lastig om het misbruikthema in combinatie met een vrouwelijke dader in ons denkpatroon in te passen. Het traditionele beeld van de vrouw is tenslotte het…

Posters

De gevolgen van een slechte hygiëne

Lichamelijke verwaarlozing gaat onder andere over een gebrek aan hygiëne. Hierdoor kan het kind er smoezelig uitzien of niet fijn ruiken. Het kind kan hierdoor door andere kinderen gepest en buitengesloten worden. Een gebrek aan hygiëne kan een reden zijn voor mensen om het kind op afstand te houden, waardoor het kind bijvoorbeeld minder aangeraakt wordt.…

Posters

Cijfers over getuige zijn van huiselijk geweld

Ruim 9% van de Nederlandse bevolking was tussen 2005 en 2010 slachtoffer van huiselijk geweld. Dit betekent dat er jaarlijks minstens 200.000 personen slachtoffer worden. De slachtoffers van huiselijk geweld zijn vaker vrouwen dan mannen. De daders zijn vaker mannen, maar ook vrouwen zijn dader, en ook mannen zijn slachtoffer. In ruim de helft van de gevallen…

Posters

Kindermishandeling en risicofactoren bij ouders

Stress, armoede en ouders met een eigen belaste voorgeschiedenis zijn de drie grote risicofactoren voor kinderenmishandeling. Denk bij een belaste voorgeschiedenis aan ouders die als kind zelf mishandeld zijn, ouders met psychiatrische problematiek, ouders die gevlucht zijn en daarbij veel hebben meegemaakt; met andere woorden getraumatiseerde ouders. Ook kinderen van verslaafde ouders lopen een groter risico om…

Posters

Wat is psychische verwaarlozing?

Er zijn kinderen die alles, elke dag, alleen moeten doen. Dan gaat het niet om een keertje zelf je schooltas inpakken of alleen thuis blijven als moeder even boodschappen doet. Bij psychische verwaarlozing zijn de ouders gewoonweg niet aanwezig of hebben geen aandacht voor hun kind. Niet bij het opstaan, niet tijdens het ontbijt, niet…

Posters

Praten over seksueel misbruik

Ieder kind kan slachtoffer worden van seksueel misbruik, maar sommige kinderen lopen een groter risico: Kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Uit wereldwijd onderzoek is gebleken dat 60 % van de volwassenen met een verstandelijke beperking slachtoffer is, of slachtoffer is geweest van seksueel misbruik. Kinderen uit gezinnen waar al sprake is van veel…

Posters

Het draait om stelselmatig

Psychische mishandeling is voor veel mensen een lastig te herkennen vorm van kindermishandeling omdat het geen zichtbare blauwe plekken achterlaat. En ach, iedereen zegt weleens iets onaardigs tegen zijn kind. Maar bij psychische mishandeling draait het vooral om het woord ‘stelselmatig’. Stelselmatig te horen krijgen dat je  niet goed genoeg bent  of stelselmatig  uitgescholden worden. Bovendien…

Posters

Eenzaamheid

  Wanneer een kind mishandeld wordt krijgt het soms het gevoel dat het een ‘slecht kind’ is. Een slecht kind wat geen liefde, aandacht verdient. Maar het hunkert er wel naar. Wat veel mishandelde kinderen doen, is het ‘slechte kind’ diep in zichzelf verstoppen en zich gaan gedragen als een ‘goed kind’. Zo ontstaat een buitenkant die…

Posters

Mogelijke signalen van emotionele mishandeling

Mogelijke signalen van emotionele mishandeling Bij emotionele mishandeling wordt het kind door de ouders  regelmatig uitgescholden, het krijgt steeds te horen dat het niet gewenst is, of de ouder vertelt continu dat het kind niets kan of weet. Mogelijke signalen: Heel jonge kinderen blijven soms achter in hun ontwikkeling door een gebrek aan aandacht. Dit…