Nieuws

‘Amsterdam Centrum hangt de vuile was buiten’

Afgelopen vrijdag heeft Praat een gesprek gehad met de preventiemedewerker Amsterdam Centrum.In dat gesprek is besloten dat op 13 juli 2018 in Amsterdam Centrum een VuilewasManifestatie wordt gehouden. De exacte locatie en tijd zijn nog niet bekend, maar via de site, de social media en de nieuwsbrief houden we je op de hoogte.Tijdens de manifestatie wordt er met behulp van…

Nieuws

Buurtaanpak Kindermishandeling in Amsterdam Oud Oost

Al vanaf 2015 werkt Praat in de Indische Buurt in Amsterdam met de Buurtaanpak Kindermishandeling. Met deze aanpak trainen we alle organisaties die met kinderen te maken hebben in het signaleren van kindermishandeling, we kijken wat de verschillende organisaties nog meer nodig hebben om het signaleren te verbeteren, en we zoeken samen met de organisaties naar manieren om beter samen te werken in de wijk. Deze…

Nieuws

Voorlichting bij HeartLinQ

Vrijdag 2 februari heeft Ted Kloosterboer van Praat een voorlichting gegeven aan de vrijwilligers van HeartlinQ in Amsterdam. Het doel van HeartLinQ is positiviteit verspreiden door middel van diverse kinderactiviteiten organiseren op het gebied van duurzaamheid, milieu en de natuur. Tijdens de voorlichting zijn we in gesprek gegaan over ‘wat is kindermishandeling, en wat vind ik zelf kindermishandeling’. Naar aanleiding van dit thema heeft Marja Remesar het volgende gedicht  geschreven:…

Posters

Verwaarlozing, het is soms heel subtiel

Kinderen kunnen soms geraakt worden, en geschaad worden door ogenschijnlijk heel onschuldige opmerkingen. Een ouder die, in een gezelschap het altijd over ‘dat kind’ heeft, en  nooit de naam van het kind  noemt, het kind het gevoel geven dat de ouder niet onvoorwaardelijk van hem of haar houdt. In de bewoording ‘dat kind’ klinkt namelijk veel afstand,…

Posters

Echte aandacht

Sommige kinderen zijn vaak alleen thuis. Bijvoorbeeld omdat beide ouders werken en er onvoldoende middelen zijn voor goede opvang voor de kinderen. Voor kinderen is het belangrijk dat zij zich veilig en geborgen voelen, en dat zij weten dat zij bij hun ouders terecht kunnen. Bij ouders die vaak afwezig zijn, ontwikkelen kinderen dit gevoel niet. Voor…

Posters

Hoe vertel ik het onzegbare?

Hoe vertel ik het onzegbare?  De meeste kinderen praten niet graag over problemen thuis. Zeker niet als het om kindermishandeling gaat. Ze houden het geheim voor zich, uit schaamte, angst, schuldgevoel  of loyaliteit. Het gevolg hiervan is dat de mishandeling jarenlang kan doorgaan en misschien wel erger wordt. Om dit tegen te gaan hebben kinderen…

Posters

Schelden doet wél zeer!

Schelden doet wél zeer  Bij psychische mishandeling, of ook wel emotionele mishandeling  kan het zo zijn dat een kind door één van de ouders of beide ouders stelselmatig wordt uitgescholden. Soms lijkt het wel alsof het voor de ouders bijna gewoon is geworden om een kind met een scheldwoord of met een vernederende benaming aan te…

Posters

Dat hebben ze toch niet in de gaten

Vaak denken mensen bij het getuige zijn van huiselijk geweld, dat kinderen echt moeten zien dat de ouders elkaar fysiek te lijf gaan. Maar voortdurende spanningen tussen de ouders, of verbale ruzies die hoog oplopen, zijn voor kinderen ook bedreigend en kunnen het gevoel van veiligheid ondermijnen. Bovendien denken ouders vaak dat, als ze maar geen ruzie…

Posters

Triggers voor lichamelijke mishandeling

Heel vaak is er een trigger waarom ouders hun kinderen mishandelen. En deze triggers hebben vaak niets met het gedrag van het kind te maken. Veelal heeft kindermishandeling te maken met de omstandigheden waarin de ouders leven. Bekende risicofactoren voor het ontstaan van kindermishandeling zijn  bijvoorbeeld financiële zorgen, armoede en werkeloosheid. Wanneer ouders te maken hebben…

Posters

Belang van hulp

Veel volwassenen die vertellen over hoe zij als kind mishandeld werden, vertellen vaak ook dat er ‘omstanders’ waren die wisten wat er thuis gaande was. Soms vertellen deze volwassenen dat zij dat als kind al wisten, anderen zijn zich dat in de loop van hun leven gaan realiseren. Voor velen is dat besef, men wist…