Nieuws

De twee kanten van een jeugd met mishandeling

Afgelopen zaterdag (1 februari 2020) stond in de Volkskrant een uitgebreid interview met Bart Chabot, over zijn jeugd. Een jeugd waarin hij werd mishandeld. Hij beschrijft in prachtige zinnen hoe het voelde. Citaat uit zijn boek ‘Mijn vaders hand’: “Mijn jeugd werd een slagveld. Ik dwarrelde in stukjes en stukken uit elkaar en liet me…

Nieuws

Terugblik op 2019, een jaar met voor ons, twee gezichten

Zo vlak voor het einde van 2019 is een terugblik op het afgelopen jaar op zijn plaats. Een terugblik op hoe het gaat met het signaleren van kindermishandeling. En ook hoe het Stichting Praat dit jaar is vergaan. Helaas stemt dit jaar ons niet erg optimistisch, als het gaat over de zorg voor kinderen in…

Nieuws

Wat vinden jullie nu eigenlijk kindermishandeling?

De vraag: ‘wat vinden jullie nu eigenlijk kindermishandeling’ hebben we de afgelopen weken weer gesteld aan professionals en studenten aan wie scholing gaven. Deze vraag stellen we, omdat we denken dat het beantwoorden van de vraag cruciaal is om te kunnen signaleren. Als we aan professionals of vrijwilligers de vraag stellen ‘wat vind jij eigenlijk…

Nieuws

We zijn van start……………….. opweg naar de Afsluitdijk!

Al sinds de oprichting van Stichting Praat in 2012 zeggen we dat we ‘ooit’ een waslijn vol vuile was over de Afsluitdijk willen spannen. Een bijzonder groot en ingewikkeld project waarvoor we sowieso 69.000 stuks beschreven wasgoed nodig hebben. Waarom de Afsluitdijk? Tijdens de Eerste wereldoorlog leden veel Nederlanders honger waardoor de roep om qua…

Nieuws

Wat zou je doen?

Begin mei hoorde en las ik het verhaal van Tom Verweij, werkzaam als inspecteur bij politie Zaanstreek. Het ging over twee kleine, ernstig verwaarloosde jongetjes die hij, na een melding, in een woning aantrof. Diezelfde Tom zat ‘s avonds bij Pauw. Daar sprak hij ook zijn verwondering uit over het feit dat het maanden had…

Nieuws

Start nieuwe Buurtaanpak Kindermishandeling in Amsterdam Zuid Oost

In opdracht van de gemeente Amsterdam start Praat morgen, op 1 april, met een nieuwe Buurtaanpak Kindermishandeling. We zijn al een aantal jaren bezig in de Indische Buurt en Oud Oost in Amsterdam Oost. Maar vanaf morgen dus ook in Amsterdam Zuid Oost, en wel in de H-buurt. Wat is dat precies, een buurtaanpak? In…

Nieuws

Grooming; het proces van beïnvloeden en bewerken.

In de documentaire Leaving Neverland wordt heel duidelijk hoe een kind wordt ‘verleid’, wordt ‘klaar gemaakt’ om tot seksuele handelingen te kunnen overgaan. Grooming is de term hiervoor. Plegers van misbruik nemen de tijd om het vertrouwen van slachtoffers, en de mensen rondom het slachtoffer, te winnen. Waarna seks mogelijk is. Grooming is een proces…

Nieuws

De Signalenwijzer, de eerste reacties.

Sinds vier maanden wordt er in verschillende organisaties met de Signalenwijzer gewerkt. Tijd dus om de eerste balans op te maken. Maar eerst nog even het geheugen opfrissen; de Signalenwijzer, wat is dat ook alweer? Het is een hulpmiddel om in gesprek te gaan over het signaleren van kindermishandeling. Het is gemaakt om te helpen…

Nieuws

Het belang van Leaving Neverland.

Vandaag gekeken naar Leaving Neverland. Wat mij het meest heeft getroffen is de gelaagdheid in de verhalen van de twee mannen. De liefde, de bewondering, de angst, de eenzaamheid, de walging, de schaamte, de loyaliteit, het ‘genot’, het ongeloof. Al deze gevoelens zijn herkenbaar voor mensen die als kind misbruikt zijn. En die complexe mix…

Nieuws

Buurtaanpak kindermishandeling in Amsterdam Zuid Oost

We hebben van de gemeente Amsterdam de bevestiging gekregen dat de subsidie voor de Buurtaanpak Kindermishandeling Amsterdam Zuid Oost is toegekend. Daar zijn we ontzettend blij mee! En we zijn ook trots, omdat de gemeente Amsterdam laat zien vertrouwen te hebben in de aanpak van Stichting Praat. In nauwe samenwerking met de preventiemedewerker Naira Gomez…