Een kleine terugblik, aan het eind van het jaar worden we allemaal een beetje melancholisch en gaat iedereen terugblikken op het afgelopen jaar. Bij Praat doen we dat natuurlijk ook, en wat overheerst als we terugkijken is toch het besef dat, ondanks ons harde werk en dat van vele anderen, het ons ook dit jaar niet is gelukt om het aantal kinderen wat mishandeld wordt te verminderen. Dat stemt ons triest, en het maakt dat we nog meer de urgentie voelen om volgend jaar nog harder te werken aan het doorbreken van het zwijgen. Harder werken om kinderen en ouders een stem te geven, en om aandacht te vragen voor de 119.000 kinderen die in een onveilige thuissituatie opgroeien.

Maar we kijken ook tevreden terug op 2019. We hebben het afgelopen jaar veel professionals en vrijwilligers geschoold in het beter herkennen van de signalen van kindermishandeling. En we hopen dat de kinderen in de buurt van deze vrijwilligers en professionals die hulp nodig hebben, nu ook eerder worden herkend en de hulp ook werkelijk krijgen.

En we zijn ook trots. Omdat het ons gelukt is om de Signalenwijzer te produceren. Met steun van alle donateurs van de crowdfundingsactie op de site van Voor de Kunst, en de fondsen is de Signalenwijzer nu een feit. We hebben een prachtige lancering van de Signalenwijzer gehad en de reacties op dit hulpmiddel zijn ontzettend positief.

En we zijn dankbaar, voor alle hulp en ondersteuning die we het afgelopen jaar weer hebben mogen ontvangen. Die steun is van onschatbare waarde; het helpt ons om, soms tegen de stroom in, te doen waar we in geloven en waarvan wij vinden dat het broodnodig is; Praten over kindermishandeling, om zo het taboe te doorbreken. En om zo aandacht te vragen voor alle kinderen die onze steun nodig hebben.

We gaan nu een paar weken uitrusten, maar vanaf 10 januari gaan we weer met hernieuwde energie aan de slag.
We wensen iedereen heel fijne feestdagen, en een heel veilig en praatgraag 2019.