Het getuige zijn van huiselijk geweld is een vorm van kindermishandeling. Wanneer er sprake is van huiselijk geweld betekent dit voor een kind dat het niet in een veilige omgeving opgroeit.

Onderzoeken naar om hoeveel kinderen het gaat en onderzoeken naar de gevolgen voor kinderen van het getuige zijn van huiselijk geweld staan nog in de kinderschoenen.

Duidelijk is wel dat binnen gezinnen waar huiselijk geweld plaats vindt:

  • de veiligheid en bescherming van kinderen vaak slecht is.
  • de kinderen leren dat geweld een manier is om je zin te krijgen
  • kinderen zich bedreigt, angstig en hulpeloos voelen.

Deze factoren zorgen ervoor dat kinderen, hoewel ze zelf niet direct slachtoffer hoeven te zijn van het geweld, wel getraumatiseerd kunnen raken.