Nieuws

Wat zou je doen?

Begin mei hoorde en las ik het verhaal van Tom Verweij, werkzaam als inspecteur bij politie Zaanstreek. Het ging over twee kleine, ernstig verwaarloosde jongetjes die hij, na een melding, in een woning aantrof. Diezelfde Tom zat ‘s avonds bij Pauw. Daar sprak hij ook zijn verwondering uit over het feit dat het maanden had…

Nieuws

Start nieuwe Buurtaanpak Kindermishandeling in Amsterdam Zuid Oost

In opdracht van de gemeente Amsterdam start Praat morgen, op 1 april, met een nieuwe Buurtaanpak Kindermishandeling. We zijn al een aantal jaren bezig in de Indische Buurt en Oud Oost in Amsterdam Oost. Maar vanaf morgen dus ook in Amsterdam Zuid Oost, en wel in de H-buurt. Wat is dat precies, een buurtaanpak? In…

Nieuws

Grooming; het proces van beïnvloeden en bewerken.

In de documentaire Leaving Neverland wordt heel duidelijk hoe een kind wordt ‘verleid’, wordt ‘klaar gemaakt’ om tot seksuele handelingen te kunnen overgaan. Grooming is de term hiervoor. Plegers van misbruik nemen de tijd om het vertrouwen van slachtoffers, en de mensen rondom het slachtoffer, te winnen. Waarna seks mogelijk is. Grooming is een proces…

Nieuws

De Signalenwijzer, de eerste reacties.

Sinds vier maanden wordt er in verschillende organisaties met de Signalenwijzer gewerkt. Tijd dus om de eerste balans op te maken. Maar eerst nog even het geheugen opfrissen; de Signalenwijzer, wat is dat ook alweer? Het is een hulpmiddel om in gesprek te gaan over het signaleren van kindermishandeling. Het is gemaakt om te helpen…

Nieuws

Het belang van Leaving Neverland.

Vandaag gekeken naar Leaving Neverland. Wat mij het meest heeft getroffen is de gelaagdheid in de verhalen van de twee mannen. De liefde, de bewondering, de angst, de eenzaamheid, de walging, de schaamte, de loyaliteit, het ‘genot’, het ongeloof. Al deze gevoelens zijn herkenbaar voor mensen die als kind misbruikt zijn. En die complexe mix…

Nieuws

Buurtaanpak kindermishandeling in Amsterdam Zuid Oost

We hebben van de gemeente Amsterdam de bevestiging gekregen dat de subsidie voor de Buurtaanpak Kindermishandeling Amsterdam Zuid Oost is toegekend. Daar zijn we ontzettend blij mee! En we zijn ook trots, omdat de gemeente Amsterdam laat zien vertrouwen te hebben in de aanpak van Stichting Praat. In nauwe samenwerking met de preventiemedewerker Naira Gomez…

Nieuws

Waar blijft de collectieve verontwaardiging?

De meeste van ons hebben premier Rutte wel gehoord die, terecht, boos was op mensen die in de oudejaarsnacht hulpverleners het werken hadden belemmerd en hen in gevaar hadden gebracht. Heel terecht dat Rutte hier boos over was (alhoewel ik wel mijn bedenkingen heb bij hoe hij zijn boosheid uit, maar dat wordt een ander…

Nieuws

2019; een vooruitblik op de activiteiten van Praat

15 Januari 2019, en bij Praat zijn we weer op volle sterkte. Ook in 2019 gaan we ons inspannen om zoveel mogelijk professionals en vrijwilligers te scholen in het signaleren van kindermishandeling. Met onze scholingsactiviteiten gaan zoveel mogelijk mensen bewustmaken van het feit dat kindermishandeling bestaat en wat men kan doen om een kind te helpen.…

Nieuws

Kleine terugblik op 2018 en we gaan er even tussenuit.

Een kleine terugblik, aan het eind van het jaar worden we allemaal een beetje melancholisch en gaat iedereen terugblikken op het afgelopen jaar. Bij Praat doen we dat natuurlijk ook, en wat overheerst als we terugkijken is toch het besef dat, ondanks ons harde werk en dat van vele anderen, het ons ook dit jaar…

Nieuws

Mooie recensie van ‘De Buitenwereld’ naar aanleiding van training door Praat

De Buitenwereld helpt gezinnen hun netwerk zo te versterken dat een kind – ook met psychiatrische problematiek – kan opgroeien binnen het eigen gezin, in een reguliere opvang, op een gewone school. De medewerkers van de Buitenwereld werken met kinderen en hun ouders, verzorgers, en het gehele netwerk rondom het kind. De organisatie doet veel…