Posters

Bijzondere vormen van lichamelijke mishandeling

Onder lichamelijke mishandeling vallen alle vormen van lichamelijk geweld tegen het kind, zoals slaan, schoppen, bijten, knijpen, krabben, het toebrengen van brandwonden, het kind laten vallen, verstikking of vergiftiging. Maar er zijn ook een paar vormen van lichamelijke mishandeling die apart benoemd worden. Deze vormen zijn: Het shakenbabysyndroom of inflicted traumatic brain injury, waarbij een baby…

Posters

Mogelijke signalen van lichamelijke mishandeling

Wat zijn signalen die kunnen wijzen op lichamelijke kindermishandeling? Bij een kind in de basisschool leeftijd zijn er een aantal algemene signalen die kunnen wijzen op lichamelijke kindermishandeling: Het gezin waar het kind deel van uit maakt verhuist vaak. Het gezin wisselt regelmatig van huisarts. Het kind is bekend bij verschillende huisartsenposten en/of bij verschillende…

Posters

Schade door het getuige zijn van huiselijk geweld

Kinderen kunnen schade ondervinden wanneer zij getuige zijn van huiselijk geweld. Door het geweld tussen de ouders, fysiek of verbaal, voelen kinderen zich niet langer veilig thuis. En wanneer kinderen zich niet veilig voelen kan dit hun vertrouwen in anderen én hun zelfvertrouwen schaden. Bovendien kan het gebeuren dat een kind zich zo schaamt voor de…

Posters

Lichamelijke verwaarlozing

 Lichamelijke verwaarlozing is een passieve vorm van kindermishandeling waarbij de ouders of opvoeders geen of onvoldoende zorg besteden aan de fysieke behoeften van het kind. Dit betekent dat het kind: onvoldoende of geen goede kleding krijgt. niet voldoende of geen goede voeding krijgt. niet voldoende slaap krijgt. de hygiënische verzorging te wensen over laat. niet…

Posters

Gevolgen lichamelijke verwaarlozing

Als we het over lichamelijke verwaarlozing hebben, dan denken veel mensen ‘het is niet goed, maar gelukkig niet zo erg als mishandeling’. Helaas, de gevolgen van verwaarlozing lijken sterk op de gevolgen van mishandeling en zijn dus net zo ernstig. Een kind dat lichamelijk verwaarloosd wordt, kan te maken krijgen met sociale gevolgen, bijvoorbeeld gepest…

Posters

Niet voor iedereen is het vakantie

Voor kinderen die in gezinnen leven waar zij mishandeld worden is vakantie niet een periode om naar uit te kijken. Voor deze kinderen fungeert de school (en ook buitenschoolse activiteiten die bijna allemaal een zomerstop kennen) als een plek waar ze zich veilig kunnen voelen, misschien ietsje kunnen ontspannen. Voor deze kinderen betekent zes weken vakantie…

Posters

Lichamelijke mishandeling

Van de 119.000 kinderen die jaarlijks worden mishandeld wordt ongeveer 18 % lichamelijk mishandeld, dit zijn 21.240 kinderen. (ter illustratie: dit zijn ongeveer net zoveel kinderen als bijvoorbeeld de gemeente Brummen aan inwoners heeft.) We spreken over lichamelijke mishandeling wanneer kinderen door hun ouders/verzorgers worden: geslagen, geschopt, geknepen, door elkaar worden geschud, gekrabd, verstikt vergiftigd…

Posters

Het shaken baby syndroom

Het syndroom ontstaat doordat de baby hard door elkaar geschud wordt. Het hoofdje van de baby is ten opzichte van de rest van het lichaam groot en zwaar en de nekspieren zijn nog niet sterk genoeg om het hoofdje rechtop te houden. Als een baby geschud wordt, gaat het hoofdje met veel kracht heen en…

Posters

Seksueel misbruik

Over het algemeen wordt er gedacht dat plegers van seksueel misbruik pedofiele mannen zijn. En dat zij het kind niet kennen. Plegers zijn echter vaak géén pedofiel en wél een bekende van het kind. Bovendien kan de pleger ook een vrouw zijn. We onderscheiden 3 soorten plegers: Pedofiele plegers: zij voelen zich uitsluitend aangetrokken tot jongens…

Posters

Verslaving en kindermishandeling

In gezinnen waar één of beide ouders verslaafd zijn is ook vaak sprake van armoede, één ouder gezin, schulden, slechte huisvesting en zijn de ouders regelmatig niet in staat om voor hun kinderen te zorgen. Binnen deze gezinnen zijn veel risicofactoren voor kindermishandeling aanwezig. Het punt waarop de situatie voor de kinderen van onwenselijk verandert…