Nieuws

Wat vinden jullie nu eigenlijk kindermishandeling?

De vraag: ‘wat vinden jullie nu eigenlijk kindermishandeling’ hebben we de afgelopen weken weer gesteld aan professionals en studenten aan wie scholing gaven. Deze vraag stellen we, omdat we denken dat het beantwoorden van de vraag cruciaal is om te kunnen signaleren. Als we aan professionals of vrijwilligers de vraag stellen ‘wat vind jij eigenlijk…

Nieuws

We zijn van start……………….. opweg naar de Afsluitdijk!

Al sinds de oprichting van Stichting Praat in 2012 zeggen we dat we ‘ooit’ een waslijn vol vuile was over de Afsluitdijk willen spannen. Een bijzonder groot en ingewikkeld project waarvoor we sowieso 69.000 stuks beschreven wasgoed nodig hebben. Waarom de Afsluitdijk? Tijdens de Eerste wereldoorlog leden veel Nederlanders honger waardoor de roep om qua…

Nieuws

Wat zou je doen?

Begin mei hoorde en las ik het verhaal van Tom Verweij, werkzaam als inspecteur bij politie Zaanstreek. Het ging over twee kleine, ernstig verwaarloosde jongetjes die hij, na een melding, in een woning aantrof. Diezelfde Tom zat ’s avonds bij Pauw. Daar sprak hij ook zijn verwondering uit over het feit dat het maanden had…

Nieuws

Start nieuwe Buurtaanpak Kindermishandeling in Amsterdam Zuid Oost

In opdracht van de gemeente Amsterdam start Praat morgen, op 1 april, met een nieuwe Buurtaanpak Kindermishandeling. We zijn al een aantal jaren bezig in de Indische Buurt en Oud Oost in Amsterdam Oost. Maar vanaf morgen dus ook in Amsterdam Zuid Oost, en wel in de H-buurt. Wat is dat precies, een buurtaanpak? In…

Nieuws

Grooming; het proces van beïnvloeden en bewerken.

In de documentaire Leaving Neverland wordt heel duidelijk hoe een kind wordt ‘verleid’, wordt ‘klaar gemaakt’ om tot seksuele handelingen te kunnen overgaan. Grooming is de term hiervoor. Plegers van misbruik nemen de tijd om het vertrouwen van slachtoffers, en de mensen rondom het slachtoffer, te winnen. Waarna seks mogelijk is. Grooming is een proces…

Nieuws

De Signalenwijzer, de eerste reacties.

Sinds vier maanden wordt er in verschillende organisaties met de Signalenwijzer gewerkt. Tijd dus om de eerste balans op te maken. Maar eerst nog even het geheugen opfrissen; de Signalenwijzer, wat is dat ook alweer? Het is een hulpmiddel om in gesprek te gaan over het signaleren van kindermishandeling. Het is gemaakt om te helpen…

Nieuws

Het belang van Leaving Neverland.

Vandaag gekeken naar Leaving Neverland. Wat mij het meest heeft getroffen is de gelaagdheid in de verhalen van de twee mannen. De liefde, de bewondering, de angst, de eenzaamheid, de walging, de schaamte, de loyaliteit, het ‘genot’, het ongeloof. Al deze gevoelens zijn herkenbaar voor mensen die als kind misbruikt zijn. En die complexe mix…

Nieuws

Buurtaanpak kindermishandeling in Amsterdam Zuid Oost

We hebben van de gemeente Amsterdam de bevestiging gekregen dat de subsidie voor de Buurtaanpak Kindermishandeling Amsterdam Zuid Oost is toegekend. Daar zijn we ontzettend blij mee! En we zijn ook trots, omdat de gemeente Amsterdam laat zien vertrouwen te hebben in de aanpak van Stichting Praat. In nauwe samenwerking met de preventiemedewerker Naira Gomez…

Nieuws

Waar blijft de collectieve verontwaardiging?

De meeste van ons hebben premier Rutte wel gehoord die, terecht, boos was op mensen die in de oudejaarsnacht hulpverleners het werken hadden belemmerd en hen in gevaar hadden gebracht. Heel terecht dat Rutte hier boos over was (alhoewel ik wel mijn bedenkingen heb bij hoe hij zijn boosheid uit, maar dat wordt een ander…

Nieuws

Mooie recensie van ‘De Buitenwereld’ naar aanleiding van training door Praat

De Buitenwereld helpt gezinnen hun netwerk zo te versterken dat een kind – ook met psychiatrische problematiek – kan opgroeien binnen het eigen gezin, in een reguliere opvang, op een gewone school. De medewerkers van de Buitenwereld werken met kinderen en hun ouders, verzorgers, en het gehele netwerk rondom het kind. De organisatie doet veel…