15 Januari 2019, en bij Praat zijn we weer op volle sterkte.
Ook in 2019 gaan we ons inspannen om zoveel mogelijk professionals en vrijwilligers te scholen in het signaleren van kindermishandeling. Met onze scholingsactiviteiten gaan zoveel mogelijk mensen bewustmaken van het feit dat kindermishandeling bestaat en wat men kan doen om een kind te helpen.
We geven voorlichting, waarbij we ook ingaan op de vraag ‘wat vind jij kindermishandeling’ en wat is er nodig om kindermishandeling te signaleren. Bij de voorlichting gebruiken we onze eigen geschiedenissen als illustratie wat het voor een kind betekent om mishandeld te worden.
We geven ook workshops; natuurlijk met de Signalenwijzer, maar ook op maat gemaakte workshops.
Als je interesse hebt in scholing van Stichting Praat, neem dan contact met ons op via de website, of mail naar: contact@praatoverkindermishandeling.nl 
Bellen kan natuurlijk ook: 06-15648421

We gaan de Signalenwijzer als hulpmiddel bij het praten over kindermishandeling verder promoten. De verkoop van de Signalenwijzer in de eerste twee maanden heeft al onze verwachtingen overtroffen. In 2019 zullen we met de kopers het hulpmiddel uitgebreid evalueren, en waar nodig zullen we de volgende editie aanpassen.
Wat sowieso op het programma staat voor dit jaar, is het ontwikkelen van een aantal nieuwe kaartensets, speciaal gericht op het werken met kinderen met een verstandelijke beperking, in de zorg, en in de pleegzorg. Hoe dit er precies gaat uitzien wordt de komende maanden duidelijk
.

Praat is n gesprek met de gemeente Amsterdam, over de Buurtaanpak Kindermishandeling en een eventuele uitbreiding van deze aanpak. Ook hiervan weten we nog niet precies wat uit deze gesprekken komt. Zodra er duidelijkheid is, laten we dat hier natuurlijk weten.

Tot slot, we zijn aan het brainstormen over het verder ontwikkelen van de vuilewasmanifestaties en in 2019 hopen we hierin flinke stappen te maken. Via de nieuwsbrief, de social media en natuurlijk via de site houden we hiervan op de hoogte.