Nieuws

Podcast Vreedzaam Amsterdam Oost

Onze directeur Ted Kloosterboer ging in gesprek met mensen van Vreedzaam Amsterdam Oost. In het gesprek ging het vooral over ‘kleine gebaren met grote impact’.

Nieuws

Iedereen heeft vrienden nodig….wij ook!

Iedereen heeft vrienden nodig, om mee te praten, te lachen en te huilen. Daarom vragen we uw aandacht voor Vrienden van Praat. Een campagne die we starten om het draagvlak voor Praat te vergroten.

Nieuws

Grensoverschrijdend gedrag in de sport

Vorig jaar is de beerput over misstanden in de turnsport open gegaan. Waarschijnlijk is deze sport niet de enige die kampt met problemen rondom mishandeling en grensoverschrijdend gedrag.

Nieuws

Zomervakantie en kindermishandeling

Voor kinderen die in gezinnen leven waar zij mishandeld worden is de zomervakantie niet een periode om naar uit te kijken. Voor hen fungeert school en de buitenschoolse activiteiten als een plek waar ze zich veilig kunnen voelen. En zelfs misschien ietsje kunnen ontspannen. Vaak  is het de plek waar een volwassene wel aandacht voor…

Nieuws

Oom Dik en Tante Ger

Oom Dik en Tante Ger? Wat hebben deze mensen met Praat te maken? En, zijn het eigenlijk wel echte mensen of is dit een verzinsel van…? Oom Dik en Tante Ger waren de oom en tante van Ted Kloosterboer, de directeur van Stichting Praat. Ted werd als kind mishandeld door haar beide ouders. En dat…

Nieuws

Aangeraakt worden en kindermishandeling.

Fysiek contact, aangeraakt worden behoort tot één van onze basisbehoeften. Uit tal van onderzoeken blijkt dat aangeraakt worden ons geluksgevoel verhoogt en stress vermindert. Wie kent het niet, bij groot verdriet of pijn het verlangen naar twee armen om je heen. Het verlangen naar fysieke troost. Hoe heerlijk is het wanneer iemand even een hand…

Nieuws

Het Corona virus en denken gestuurd voelen.

De afgelopen weken merk ik dat het me moeite kost om me steeds bewust te zijn van het Corona-virus en de gevaren die het met zich mee brengt. Ik lees alle verhalen van mensen die in de zorg die keihard aan het werk zijn om alle patiënten de beste verzorging te geven die mogelijk is.…

Nieuws

Het corona virus en kindermishandeling.

Met alle gevolgen van het corona virus neemt de kans op kindermishandeling en huiselijk geweld toe. De sociale distantie en de “anderhalvemetersamenleving” maken dat we meer tijd thuis doorbrengen. En thuis is nu vaak een behoorlijk drukke plek. De plek waar de kinderen thuisonderwijs krijgen en waar veel ouders moeten werken. Thuis is nu ook…