Het online scholingsaanbod bestaat uit Webinars en workshops. Hieronder volgt een korte uitleg over de inhoud. Zowel de Webinars als de workshops kunnen aangepast worden aan de wensen van de organisatie/opdrachtgever.

Webinar: ‘Signaleren van kindermishandeling, ook in tijden van quarantaine en sociale afstand’

Hierin worden verschillende onderwerpen besproken zoals:

  • wat is eigenlijk kindermishandeling
  • risicofactoren
  • wat heb je nodig om te signaleren
  • het belang van teamwork
  • probleem oplossen versus kind helpen

Er kunnen maximaal 100 mensen aan meedoen. Na afloop krijgen de deelnemers een digitale hand-out.

Webinar: ‘Hoe word ik een Oom Dik of een Tante Ger?’

In dit webinar komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • veiligheid
  • risico en beschermende factoren
  • gevolgen van onveilig opgroeien
  • de invloed van betrouwbare volwassene
  • hoe word je een ome Dik of tante Ger

Ook bij dit webinar kunnen maximaal 100 mensen inloggen. Na afloop krijgen ze een digitale hand-out.

Workshops

Binnen het online scholingsaanbod zijn de verdiepende online workshops meer interactief. Collega’s of een team worden uitgedaagd om met elkaar in gesprek te gaan over kindermishandeling.
Vandaar dat hier maximaal 12 mensen aan mee kunnen doen.

‘Kennis over kindermishandeling’

Tijdens deze workshop gaan we in op:

  • de verschillende vormen van kindermishandeling
  • prevalentie
  • risico- en beschermende factoren
  • signaleren

Ook komt de vraag aan bod ‘wat vindt jij kindermishandeling’ en hoe het komt dat we daar zo verschillend over denken. We nodigen de deelnemers uit om, aan de hand van de officiële definitie, tot een ‘team-definitie’ te komen zodat er een steviger kader ontstaat. Met zo’n steviger kader wordt het minder moeilijk om kindermishandeling te signaleren. En wordt het ook minder moeilijk om te handelen bij vermoedens van kindermishandeling.

‘Wat heb je nodig om kindermishandeling te signaleren’

Signaleren van kindermishandeling is en blijft ingewikkeld. Maar er zijn manieren om het iets minder ingewikkeld te maken.
Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • je eigen referentiekader
  • waarnemen
  • moed en hoe je dit verzamelt
  • signaleren is teamwork

We gaan dieper in op de signalen die kinderen kunnen uitzenden en wat dat voor jou als professional betekent. Daarbij hebben we het ook over gevoelens die bij kinderen spelen die het praten over de thuis situatie moeilijker maken, zoals schuld en schaamte.
Kan je adequaat reageren op de signalen die je ziet? Durf je de signalen te zien en te horen? Ben je in staat om te handelen wanneer je vermoedens hebt van kindermishandeling? Aan de hand van praktijkvoorbeelden gaan we op een heel interactieve manier aan de slag.

‘Probleem oplossen versus kind helpen’

Een probleem oplossen vraagt andere kennis en vaardigheden dan een kind helpen. In deze workshop laten we zien dat beide belangrijk zijn, maar ook dat het belangrijk is om het oplossen en helpen als twee verschillende handelingen te zien.
Er zijn vaardigheden die horen bij een probleem oplossen, zoals het probleem herkennen en erkennen, analyseren en oplossingsstrategieën bedenken.
En er zijn vaardigheden die horen bij een kind helpen, zoals contact maken, relatie opbouwen, luisteren en een kind laten voelen dat het gezien wordt.
Aan de hand van eigen casussen van de deelnemers gaan we hiermee interactief aan het werk.

Het overige scholingsaanbod vind je hier: https://www.praatoverkindermishandeling.nl/scholing-en-buurtaanpak/