Je vindt bij ons een scala aan educatieve programma’s en ondersteunende hulpmiddelen, die helpen bij de bewustwording en signalering van kindermishandeling. Bij een vermoeden van kindermishandeling is het belangrijk om in actie te komen. Het signaleren, herkennen en erkennen van kindermishandeling is niet eenvoudig. Veel mensen voelen afkeer en afweer bij dit onderwerp. Erover praten met je collega’s of teamgenoten is een eerste stap in bewustwording en signalering. Je steunt elkaar en je kunt makkelijker in actie komen.

We gaan uit van persoonlijk contact en verbinding. Daarom word je bij onze programma’s begeleid door ervaringsdeskundigen en/of trainers. Al onze medewerkers hebben een stevige theoretische basis. In de live-bijeenkomsten vertellen onze ervaringsdeskundigen hun eigen geschiedenis. Je krijgt door het horen van het persoonlijke verhaal een persoonlijk en compleet beeld van wat kindermishandeling met een kind doet. Wat kun jij doen bij het vermoeden van mishandeling?

Onze programma’s:

Signaleren Kindermishandeling

Voorlichting/webinar - Signaleren van Kindermishandeling

In dit programma leer je om te oefenen in het signaleren van kindermishandeling. Je bewustwording wordt geprikkeld.

Tante-1 kopie

Workshop/webinar - Ben jij een Oom Dik of Tante Ger?

Je kunt het verschil maken in het leven van een kind, gewoon door er te zijn en oprechte belangstelling te tonen.

Praat by Raul Dario website4

Buurtaanpak Kindermishandeling

Buurtaanpak is een integrale aanpak waarbij alle professionals en vrijwilligers in een wijk of buurt getraind worden.

workshop

Verdiepende workshops - LIVE/ONLINE

Over verschillende specifieke onderwerpen kun je een online of live workshop volgen. Je maakt een verdiepingsslag in deze onderwerpen.

de Buitenwereld

Signaleren met behulp van de Signalenwijzer

Wil je met jouw team of organisatie signalen van kindermishandeling leren herkennen? Samenwerking is hierbij essentieel.

JXP_5186 training kopie

Training - (H)erkennen kindermishandeling

Ken je jouw innerlijke obstakels om kindermishandeling te signaleren en om erover te praten? Het begint bij bewustwording.