Praat helpt het zwijgen doorbreken

Zet de
eerste stap
in bewust-
wording en
signalering

Stichting Praat

Jaarlijks worden in Nederland 119.000 kinderen mishandeld. Zo’n 50 sterven aan de gevolgen daarvan. Stichting Praat doorbreekt het zwijgen over kindermishandeling. Veel mensen zijn geneigd om zich afzijdig te houden als ze iets vermoeden. Als je hier in een vroeg stadium met jouw collega’s of jouw team over praat, is dat de meest effectieve manier om kindermishandeling te herkennen en erkennen. En te bestrijden. Hoe eerder je kindermishandeling kunt signaleren, herkennen en bespreekbaar maken, hoe sneller kinderen en ouders hulp krijgen om de mishandeling te stoppen.

Hoe doen we dit?
Stichting Praat werkt graag vanuit een persoonlijke benadering. Onze ervaringsdeskundigen vertellen hun verhaal. Ze vertellen je wat het effect is als je met je team over kindermishandeling praat. Zij hebben diepgaande kennis over kindermishandeling.

Nieuws